Sluchawki i wyposazenie dla Call Center i Contact Centre
Sluchawki i dodatkowe akcesoria usprawniajace prace w biurze
Sluchawki z mikrofonem do komputerow PC i Mac
Sluchawki Bluetooth i przewodowe dla telefonow GSM i DECT
Rozwiazania dla osĂłb starszych z problemami ze sluchem
GAMECOM - Sluchawki dla graczy
 

 
NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI SŁUCHAWKI DO KOMUNIKACJI

 
      

 

Hałas w miejscu pracy - obowiązujące normy prawne

   

Nowa europejska dyrektywa dotycząca hałasu (2003/10/EC) została wprowadzona w życie w państwach członkowskich w lutym 2006r. i zastąpiła dotychczasowe ustawodawstwo o hałasie w miejscu pracy.
Dyrektywa 2003/10/EC określa minimalne wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczące narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (hałasem). Stanowi ona iż ocenie podlega hałas, na jaki narażony jest pracownik, a NIE ogólny poziom hałasu w miejscu pracy.

Najważniejszymi zmianami dla centrów obsługi klienta i firm intensywnie wykorzystujących telefony będzie obniżenie górnych i dolnych wartości ekspozycji (głośności), oraz wprowadzenie nieprzekraczalnej wartości granicznej. Zarówno dolny jak i górny poziom głośności został obniżony o 5 dB.

Poprzednia Dyrektywa dot. Hałasu w Miejscu Pracy w porównaniu z dyrektywą 2003/10/EC

 
 
 
 
 

Przeprowadzone przez Plantronics oraz Heath and Safety Executive w Wielkiej Brytanii badania wskazują, że istnieje niewielkie prawdopodobieństwo przekroczenia nowej, górnej wartości ekspozycji która wynosi 85 dB(A)2. Z tego samego badania wynika też, że poziom dziennej ilości hałasu przekracza 80 dB(A) 2 w 21% centrów obsługi klientów, a 43% zbliża się do tego poziomu.

W przypadku, gdy narażenie na hałas przekracza dolne wartości, przy których należy podejmować odpowiednie działania, pracodawca udostępnia pracownikom indywidualne ochrony słuchu. Udziela informacji i szkoli pracowników w zakresie ryzyka wynikającego z narażenia na hałas.

W przypadku, gdy narażenie na hałas osiąga lub przekracza górne wartości przy których należy podejmować odpowiednie działania, wymagane jest stosowanie indywidualnych ochron słuchu. Ma obowiązek umożliwić zbadanie słuchu przez lekarza w przypadku zagrożenia dla zdrowia. Wymagane jest również wprowadzenie zmian organizacyjnych/technicznych ograniczających narażenie na hałas.

Pracodawca zobowiązany jest do podejmowania wszelkich wysiłków mających na celu zapewnienie, by pracownicy nosili indywidualne ochrony . Jest odpowiedzialny za sprawdzanie skuteczności kroków podjętych w celu ograniczenia natężenia hałasu.

Pierwszym krokiem wymaganym na mocy dyrektywy jest oszacowanie poziomu ryzyka. Plantronics może pomóc w przeprowadzeniu takiej oceny mierząc przy pomocy specjalnego manekina poziom hałasu w CallCenter. Pomiar trwa ok. 1 dzień w każdej lokalizacji przy minimalnym zakłóceniu pracy. Podczas badań żadne dźwięki nie są rejestrowane, aby nie naruszyć poufnego charakteru informacji. Po zakończeniu pomiaru sporządzany jest specjalny raport.
Od wyniku tego pomiaru zależy, czy i jakie działania klient będzie musiał podjąć. Działania mogą obejmować:

- zwiększenie odległości między pracownikami i zmianę organizacji powierzchni
- ulepszenie ekranów dźwiękochłonnych, sufitów i podłóg
- zmiana używanych słuchawek nagłownych na na dwoje uszu z redukcją szumów otoczenia

Pełny tekst dyrektywy 2003/10/EC